Banner
Profil společnosti

Profil společnosti

Společnost SP Projekt, spol. s r.o., byla založena v roce 1998
 jako inženýrská a projektová kancelář a realizační stavební firma.
 
Za 18 let své činnosti jsme zpracovali pro investory několik stovek projektů
a na většině jsme se také podíleli při realizaci nebo technickém dozoru stavby.

Ať již to byli od roku 1998, kdy jsme projektovali, zajišťovali smlouvy
a povolení stavby pro základnové stanice operátorů mobilních telefonů,
telefonní technologické sály včetně technologického zázemí.

Od roku 1999 po vypsání dotačního programu PANEL,

projektujeme a dozorujeme regenerace panelových domů.

V roce 2004 jsme se z důvodu zpřísnění energetických požadavků na výstavbu
začali zabývat řešením nízkoenergetických a pasivních domů.
Podrobně jsme připravili řešení komplexní stavby pasivního domu
z vápenopískových tvárnic KS QUADRO.

Od roku 2009 po vypsání dotačního progarmu ZELENÁ ÚSPORÁM
projektujeme a dozorujeme nízkoenergetické a pasivní rodinné domy
podporované tímto dotačním programem.

Od roku 2013 po vypsání dotačního programu NOVÝ PANEL 2013+,
projektujeme a provádíme dozor při regeneraci bytových a panelových domů.

Od roku 2015 po vypsání dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM,
projektujeme a provádíme dozor při regeneraci bytových a panelových domů.

Díky všem těmto projektům a realizovaným akcím získali naši pracovníci
bohaté zkušenosti v celé šiři bytové výstavby.

Pro investory provádíme kompletní projektové a inženýrské práce pro novostavby rodinných domů
i pro rekonstrukce bytových a panelových domů, rozpočtové práce, technické poradenství,
autorský a technický stavební dozor, výběr dodavatelů,posuzování cenových nabídek i koordinaci dodávek.
Výsledkem je komplexní projektová a technická činnost po dobu celého procesu stavby.

 

 

 

SP PROJEKT s.r.o. © 2013
(c) 2013, Jan Slabý - IT market All rights reserved. Partnerské weby