Banner
DOTACE A ÚVĚRY > NOVÝ PANEL 2013+ > Zpracování podkladů žádosti
DOTACE A ÚVĚRY
BannerBannerBannerBannerBannerNOVÝ PANEL 2013+ Zpracování podkladů žádosti

ŽÁDOST A ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí úvěru musí být podána před zahájením opravy nebo modernizace.

Doložení podkladů k žádosti je rozděleno do dvou částí z důvodu zjednodušení a také zlevnění celého procesu.

Povinné náležitosti žádosti o poskytnutí úvěru

– I. část - příprava projektu :

- doklady o identifikaci žadatele
- rozsah požadovaných oprav a modernizací
- projektové prodklady
- podání žádosti o stavební povolení
- doklady o schopnosti splácet úvěr

– II. část - příprava realizace stavby :

- platný doklad o povolení stavby
- smlouva o provedení prací
- doklad o tom, že zhotovitel stavby má zaveden systém řízení jakosti ISO
- podklady k zajištění úvěru
- osvědčení o registraci plátce DPH

Všechny povinné náležitosti II. části odesíláte na SFRB až na vyžádání,
kdy již Vaše žádost prošla základním vyhodnocením
a bylo doporučeno zpracování návrhu na poskytnutí úvěru.

Řízení o poskytnutí úvěru

Vyhodnocení žádosti a kontrola dokladů I. části nejdéle ve lhůtě do 30 dnů.

Posouzení poskytnutí úvěru trvá přibližně 2 měsíce.
Pokud se SFRB rozhodne poskytnout úvěr,
budete informováni o podmínkách poskytnutí úvěru
a současně vyzváni k doložení dalších dokladů Povinné přílohy žádosti o poskytnutí úvěru – II. část.

Na doložení všech požadovaných informací poskytne SFRB lhůtu maximálně 6 měsíců.
Požadované informace zašlete na pracoviště, kde byla vaše žádost podána.


 

SP PROJEKT s.r.o. © 2013
(c) 2013, Jan Slabý - IT market All rights reserved. Partnerské weby