Banner
Aktuální stav programu Nový PANEL 2013 +

Aktuální stav programu Nový PANEL 2013 +

Púvodní rozpočet roku 2013 se blíží limitu vyčerpání.

Žádosti do programu PANEL 2013 + pro rok 2013
budou do programu přijímány i po dosažení objemu 210 mil. Kč.

SFRB připravil návrh na zvýšení této rozpočtové položky o 250 mil. Kč.

Změna rozpočtu by měla být s největší pravděpodobností schválena do 15. 3. 2013.

rozpočet roku 2013   -   210 mil. Kč
 
počet přijatých žádostí    -     31 ks

čerpaná částka         -   183,1 mil. Kč
 
datum aktualizace    -    1. února 2013
 

Žádosti jsou kontrolovány z hlediska kompletnosti a správnosti. O příslibu úvěru rozhoduje SFRB.

Program se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb.

SP PROJEKT s.r.o. © 2013
(c) 2013, Jan Slabý - IT market All rights reserved. Partnerské weby