Banner
Aktuální stav programu

Aktuální stav programu

Rozpočet SFRB na programy pro podporu bydlení, byl Poslaneckou sněmovnou schválen v prosinci 2014.

  • v roce 2014 jsme přijali 216 žádostí za více než 842 mil. Kč
  • bylo uzavřeno 181 smluv za 631,8 mil. Kč
  • poskytnuto 45 příslibů úvěrů ve výši 239,5 mil. Kč, které přechází do roku 2015
  • aktivní žádosti, které přechází do roku 2015 - 20 žádostí za 94,5 mil. Kč

PROGRAM PANEL 2013+ JE OTEVŘEN TAKÉ V ROCE 2015.

 

rozpočet roku 2015

600 mil. Kč

počet žádostí

22 ks

82,7   mil. Kč

příslib úvěru

45 ks  

229,1  mil. Kč

úvěrové smlouvy

23 ks

104,5  mil. Kč

datum aktualizace

20. března 2015

SP PROJEKT s.r.o. © 2013
(c) 2013, Jan Slabý - IT market All rights reserved. Partnerské weby